White SeaExo Medley of Latlorien

CFA # XXXX-XXXXXX


Age 6,5 month.
--------------
Age 5,5 month. Photo by Irina Gerasimova, White SeaExo cattery
--------------

Age 6 weeks. Photo by Irina Gerasimova, White SeaExo cattery
--------------